Logistik är ett ämne som man kanske inte pratar så ofta om, men som faktiskt påverkar oss alla direkt eller indirekt. Man kanske jobbar med exempelvis transport av varor genom att köra lastbil, jobbar på ett fartyg eller flyger flygplan, på ett eller annat sätt har denna transport på ett stadium berörts av en planerad logistik. Det vill säga, någon eller några har planerat hur man på bästa sätt ska transportera ett visst föremål från punkt A till punkt B.

Men det är inte bara folk som jobbar inom logistiska ämnen som berörs av logistiken. När du handlar mat i din lokala mataffär så har varorna transporterats till butiken och organiserats med hjälp av logistik. Logistik berör kort sagt oss alla på ett eller annat sätt.

Den här hemsidan har skapats för att informera om och belysa området logistik. Logistik är ett ämne som alltid funnits i viss mån men som de senaste åren blivit allt viktigare i och med en tilltagande världsekonomi, världshandel och globalisering. Vi som har gjort den här hemsidan tycker därför att det är viktigt med en ökad kännedom om ämnet.

På den här webbplatsen hittar man det mesta när det kommer till logistik. Vi har här samlat artiklar som belyser och förklarar hur logistik fungerar och vad det innebär på ett övergripande och enkelt sätt. Det är alltså ingen fördjupande kunskap som erbjuds, men det är en bra plats att börja på om man intresserar sig för ämnet eller har tänkt sig en framtida karriär inom området. Välkommen hit!