Det har varit viktigt genom i stort sett hela människans historia att kunna förflytta ting och material till olika platser och genom åren har metoderna för hur detta ska uträttas på bästa sätt finslipats och utvecklats. Logistik kallas den kunskap som handlar om att kontrollera materialflöden av olika slag och att leda dem till rätt plats. Någon som arbetar som logistiker strävar efter att på bästa möjliga sätt se till att uppnå så hög effektivitet som möjligt samtidigt som kostnaderna ska hållas ned och alla parter i flödeskedjan ska bli tillfredsställda.

Logistiken som ämne och kunskap har sitt ursprung i det militära där det alltid har varit av stor vikt att kunna förflytta, kontrollera och tillföra exempelvis mat, drivmedel och ammunition för att möta de olika behov som uppstår i en krigssituation eller liknande. En stor armé behöver exempelvis tillföras mat och husrum för att fungera på rätt sätt. Detta insåg redan Napoleon och han var den första som tillsatte en enskild tjänst inom det militära, nämligen en så kallad logistikgeneral, eller Générale de Logistique på franska. Under andra världskriget blev logistik särskilt viktigt bland de allierade eftersom produktionen av vapen med mera till stor del skedde i USA vilket innebar väldigt långa och avancerade transporter över Stilla havet och Atlanten.

Nuförtiden är logistik viktigt inom de flesta områden i och med den växande kapitalismen och företagsamheten runt om i världen. Logistik är något som nästan alla företag på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till för att hålla ned sina kostnader och för att effektivisera sina transporter och ämnet och kunskapen inom ämnet har utvecklats något enormt under de senaste 100 åren. I början var logistiken ett ganska litet och smalt ämne med idag är det ett stort och viktigt ämne med en bred och mångfasetterad teori och begreppsapparat.