Eftersom logistiken har utvecklats och effektiviserats så oerhört mycket genom åren och eftersom det är så pass viktigt för både enskilda företag och den globala ekonomin så har ämnet även kommit att intressera och engagera akademin. Ämnet logistik har gått från att vara en nödvändighet till att bland annat bli ett stort och utvecklat yrkesområde inom industri och näringsliv. Bland annat har en studie som genomförts av världsbanken visat att kompetenta och utbildade människor inom logistiken är en av de viktigaste faktorerna som finns för att världsekonomin ska fungera och utvecklas.

Det krävs idag att chefer inom logistiken och inom olika företagsledningar är akademiskt utbildade inom logistik för att på bästa sätt kunna optimera och styra allt det komplexa och mångfacetterade materialflöde som berör många olika parter inom företagsvärlden. Idag finns det många olika skolor som ger utbildningar inom logistik både på kandidat- och masternivå. En av de största och mest respekterade lärosätena inom området är tyska Kuhne Logistics University i Hamburg.

Men det räcker inte att vara utbildad inom logistik för att bli en riktigt duktig logistiker. En bra logistikchef måste dessutom ofta kunna behärska flera olika språk och ha en stor kompetens om andra kulturer och deras levnadssätt och sedvänjor, åtminstone om företaget i fråga sysslar med global logistik. Dessutom behövs ett bra helhetstänkande och en analytisk förmåga samt förmågor inom bland annat ledarskap, organisation och kommunikation. Inom logistik krävs även ett utbrett kunnande inom områden såsom juridik, processer och ekonomi för att man ska kunna klara av allt avancerat pappersarbete i form av komplexa avtal och liknande.

Om du som läsare vill veta mer om att jobba och studera inom logistik så är ett råd att gå in och läsa beskrivningar för olika logistikutbildningar. Dessa beskrivningar finns ofta att tillgå på de skolor som arrangerar utbildningarnas hemsidor på nätet.