Vad är produktionslogistik?

Produktionslogistik är den del av logistiken som sysslar med att, inom exempelvis en produktion, förbättra flöden med målet att nå den högsta möjliga kapaciteten och effektiviteten genom att bland annat minska ledtiderna. Ledtid är namnet som används inom bland annat logistiken på den tid det tar för en process från det att den startar till att den är fullbordad. Processen involverar ofta ett flertal företag och det ingår ofta en hel radda med olika strategier för att nå så hög effektivitet som möjligt.

Att utforma en optimal partistorlek är kanske det mest grundläggande steget inom produktionslogistiken och görs ofta med beräkningar utifrån något som kallas för Wilsonformlen. Wilsonformeln är en formel inom matematiken som används när man vill räkna ut en optimal partistorlek. Man utgår alltid från att försöka anpassa partistorleken till exakta mått utifrån kundens enskilda order.

Utmaningar inom produktionslogistik

Det finns många utmaningar när det kommer till produktionslogistik, en av dem är att hålla tillräcklig kapacitet och planera arbetet utifrån en kunds order, vilket ibland kan vara svårt om ett företag har en lång process vid sin tillverkning. En lång tillverkningsprocess innebär nämligen att ledtiderna blir längre och det blir därmed svårare att förutse och beräkna kapaciteten. Det används mycket matematik och matematiska formler för att bemöta alla olika utmaningar inom produktionslogistiken, därför bör man vara en god matematiker om man vill satsa på en karriär inom området.

Olika metoder inom produktionslogistiken för att styra partiflöden

Styrningen av ett partiflöde görs vanligast på två olika sätt nämligen push-metoden och pull-metoden. Push-metoden kallas det när ett företag producerar så mycket det bara kan utifrån sitt råmaterial, vilket ökar möjligheten för kunden att få sina produkter inom utsatt tid, däremot krävs det en ökad lagerhållning. Pull-metoden innebär istället att man producerar utifrån vad man beräknat är kundens behov.