Inom logistik finns det ofta många inblandade med olika uppgifter för att logistiken inom exempelvis ett företag eller organisation ska fungera så bra och smidigt som möjligt. Ett av de kanske viktigaste uppgifterna inom logistiken är speditionen. Den som sysslar med spedition kallas för speditör och det är den personen som ansvarar för och sköter transporten till en fraktkund. Speditören ska bland annat se till att för kundens räkning hitta lämpliga transportmedel, detta kan speditören göra antingen på egen hand eller lägga ut det på någon underentreprenör. Det är dock speditören som ansvarar för att transporten kommer fram i rätt skick och i rätt tid och så vidare.

Förutom att se till att frakten till fraktkunder kommer fram ordentligt är speditören även ibland ansvarig för att mottaga varor och ansvara för de dokument som ibland är nödvändiga vad gäller exempelvis export och import. I Sverige och i övriga Norden finns det egentligen ingen riktig lagstiftning vad gäller speditörsaktiviteter vilket har lett till att det nordiska speditörsförbundet själva har utformat ett antal riktlinjer och regler som bör följas av speditörerna. Dessa regler och bestämmelser brukar förkortas NSAB och står för Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser. Reglerna gäller dock endast juridiskt om de hänvisas till i det så kallade speditionsavtalet som uppförs inom logistiken. Dessa regler har funnits i cirka hundra år och har ändrats ett antal gånger sedan dess uppkomst, de används dock flitigt inom logistiken även om det inte räknas som lagar utan snarare ses som standardavtal.

Att reglerna har satts upp har varit till stor hjälp inom de nordiska länderna vad gäller exempelvis export och import, men det har dock ibland varit problematiskt när det gäller spedition som innefattar länder utanför Europa eftersom det i vissa fall har förekommit missförstånd och oklarheter om vad det egentligen är som gäller och inte gäller.